LogMeIn & GDPR / AVG

Als wereldwijd actief bedrijf met klanten in vrijwel alle landen ter wereld is het voor ons altijd een prioriteit om de persoonlijke gegevens van onze klanten en hun eindgebruikers te beschermen. De GDPR / AVG biedt ons een kans om onze inspanningen op dit gebied voort te zetten.

LogMeIn doet al mee aan de Privacy Shield-kaders van de EU, de Verenigde Staten en Zwitserland en voldoet al aan alle huidige Europese regelgeving rondom privacy en gegevensbescherming. Bij LogMeIn zijn onze constante compliancebeoordelingen en beslissingen gebaseerd op onze bestaande investeringen in privacy, beveiliging en operationele processen om voor 25 mei 2018 te voldoen aan de relevante eisen van de GDPR / AVG.

Onze beveiliging

Hoewel de GDPR / AVG geen significante nieuwe vereisten toevoegt bovenop de bestaande veiligheidspraktijken en -principes van LogMeIn, zijn we hard aan het werk om ervoor te zorgen dat we bij de inwerkingtreding aan alle eisen voldoen.

Op dit moment bieden we onze klanten al op de volgende manieren garanties rondom de overdracht van hun persoonlijke gegevens:

gdpr-icon-datasecurity-jpg

Gegevensbeveiliging:
LogMeIn houdt zich aan strenge technische en organisatorische veiligheidspraktijken en -maatregelen. Dit geldt voor onze omgang met Inhoud van klanten (zoals deze term is gedefinieerd in onze Dienstverleningsvoorwaarden), inclusief mogelijke persoonlijke gegevens in deze Inhoud, en het geldt voor de mogelijkheden die onze diensten en producten u bieden om u te helpen uw Inhoud te beveiligen. We blijven de standaarden in de branche ten aanzien van privacy en gegevensbescherming volgen en streven ernaar om altijd minimaal aan deze standaarden te voldoen. Ga voor meer informatie over de manieren waarop we dit doen naar de website van het betreffende product of de betreffende service en raadpleeg de onderdelen “Support” of “Informatiebronnen”

gdpr-icon-dataprivacy-jpg

Bijlage Verwerking Klantgegevens conform de GDPR / AVG:
De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR / AVG) treedt op 25 mei 2018 in werking. LogMeIn biedt hiervoor een aangepaste Bijlage Verwerking Klantgegevens die voldoet aan alle GDPR-vereisten, bestaande uit: (1) de Europese modelbepalingen (standaard bepalingen voor overeenkomsten); (2) de technische en organisatorische maatregelen voor gegevensbeveiliging van LogMeIn; en (3) een Bijlage specifiek voor de GDPR. Deze Bijlage, die voldoet aan alle GDPR-vereisten, zorgt ervoor dat iedere overdracht van gegevens naar locaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER) in het kader van uw relatie met LogMeIn wordt uitgevoerd conform de GDPR.

gdpr-icon-privacy-jpg

Privacy Shield:
LogMeIn houdt zich ook aan de toepasselijke standaarden voor privacy en beveiliging met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, overdragen en opslaan van persoonlijke gegevens uit de EU en Zwitserland door deel te nemen in de Privacy Shield-kaders van de EU, de Verenigde Staten en Zwitserland. Hier vindt u meer informatie.