Wat is de GDPR, ook wel de AVG?

What is GDPRMisschien heeft u al gehoord dat de General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is ingegaan op 25 mei 2018. Veel mensen vragen zich af van de GDPR / AVG is, en wat voor uitwerking deze nieuwe regelgeving op hen heeft. De GDPR / AVG is ontworpen om individuele personen meer controle te geven over de manieren waarop hun persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen, overgedragen en gebruikt. Tegelijkertijd moet de verordening ook de regelgeving binnen de Europese Unie (EU) vereenvoudigen. Deze nieuwe verordening is relevant voor bedrijven die zakendoen in de EU en bedrijven die persoonlijke gegevens van Europeanen hebben of verwerken. LogMeIn erkent het belang van de ontwikkelingen in wet- en regelgeving met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy, en blijft zich krachtig inzetten voor compliance met de GDPR / AVG.

Dit zijn enkele van de belangrijke principes, waar bij de implementatie rekening mee moet worden gehouden:

  • Integriteit: Persoonlijke gegevens moeten worden beveiligd met passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.
  • Wettelijkheid: Organisaties moeten er onder andere voor zorgen dat ze een wettelijke basis hebben om persoonlijke gegevens te verwerken, en dat ze deze gegevens op een eerlijke en transparante manier verwerken.
  • Beperkt gebruik: Persoonlijke gegevens mogen alleen worden verzameld voor specifieke, expliciete, legitieme doeleinden.
  • Gegevensminimalisatie: De gegevensverzameling moet worden beperkt tot alleen die gegevens die relevant en nodig zijn voor het beoogd gebruik.
  • Juistheid: Persoonlijke gegevens dienen correct en bijgewerkt te zijn.
  • Opslaglimiet: Persoonlijke gegevens moeten alleen worden opgeslagen voor zolang als dit nodig en redelijk is, onderhevig aan relevante uitzonderingen.

 

OPMERKING: De bovenstaande informatie wordt door LogMeIn alleen ter informatie aangeboden en is niet bedoeld als juridisch advies. Neem contact op met uw juridisch adviseur voor advies over specifieke vragen, kwesties of problemen met betrekking tot de GDPR / AVG.